Konuşmacılar

  • ​Albert ERKİP (albert@sabanciuniv.edu.tr)

  • Emre ALKAN (ealkan@ku.edu.tr)
  • ​Olcay COŞKUN (olcay.coskun@boun.edu.tr)

  • Ferruh ÖZBUDAK (ozbudak@metu.edu.tr)
  • ​Türker ÖZSARI (turker.ozsari@bilkent.edu.tr)

  • Kadri İlker BERKTAV (berktav@metu.edu.tr)
  • ​Neslihan GÜĞÜMCÜ (neslihangugumcu@iyte.edu.tr)
  • Yasemin KARA (yasemin.kara@boun.edu.tr)
  • Yasir KIZMAZ (yasirkizmaz@bilkent.edu.tr)